LIVRARE GRATUITĂ

100% PIELE NATURALA

FABRICAT IN ROMANIA

TERMENI SI CONDITII

1. DEFINITII SI TERMENI

Vanzator – inseamna societatea Twenty-Three Prime Projects SRL , persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Voluntari, Strada Scolii, Nr. 40A, Bl.2, Parter, Camera 3, Ilfov , avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/1038/2016, cod unic de inregistrare fiscala 35783916.

Client – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate care efectueaza o Comanda pe Site conform acestor Termeni si Conditii si primeste confirmarea din partea Vanzatorului cu privire la acceptarea Comenzii sale.

Comanda – documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare la distanta intre Vanzator si Client in temeiul caruia Clientul ii transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona un Bun/o serie de Bunuri de pe Site.

Bunuri/Produse – oricare si toate produsele prezentate de catre Vanzator pe Site si/sau comercializate de Vanzator prin intermediul Site-ului, in conditiile legii;

Termeni si Conditii de vanzare – inseamna termenii si conditiile de vanzare/comercializare a Produselor, detaliati in prezenta sectiune a Site-ului, care guverneaza relatia comerciala dintre Vanzator si Client, cu privire la vanzarea on-line de catre Vanzator, a Produselor prezentate pe Site;

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun de catre Vanzator, Clientului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor/Produselor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

2. POLITICA DE VANZARE ONLINE

Acesti Termeni si Conditii guverneaza relatia comerciala dintre Vanzator si Client cu privire la vanzarea on-line a Produselor. Vanzatorul poate modifica oricand si unilateral Termenii si Conditiile, fara nicio notificare prealabila a Clientului, si va pune la dispozitie noua versiune a acestor Termeni si Conditii la adresa www.boldcases.com/terms-and-conditions/

Vanzatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea Site-ului in conditii de confidentialitate si securitate, insa Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor sale furnizate pe Site, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Clientul se obliga sa foloseasca Site-ul numai in scopul informarii asupra Produselor si/sau efectuarii unei Comenzi, asigurandu-se ca prin propria conduita nu perturba functionarea normala a acestui website. Prin accesarea Site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestuia. Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri administrate de terti, conform politicilor de utilizare specificate pe respectivele site-uri. Orice astfel de includere de trimiteri nu implica raspunderea Vanzatorului pentru materialul disponibil pe sau prin aceste website-uri, si nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul acceseaza orice astfel de website-uri externe prin vointa proprie si pe propriul risc.

In deplin acord cu Termenii si Conditiile de Vanzare din prezenta Sectiune, accesul in scopul de a efectua o Comanda, este permis oricarui utilizator, chiar si in lipsa creari unui cont cu respectarea prezentilor Termeni si Conditii de Vanzare.

Clientul este singur si pe deplin responsabil de acuratetea si veridicitatea datelor si informatiilor introduse in formularele de pe Site.

3. COMANDA

Inregistrarea si finalizarea unei Comenzi

Comenzile pot fi efectuate pe Site de Client prin adaugarea Produsului/Produselor dorit/e in cosul de cumparaturi, aferent fiecarei Comenzi, si completarea celorlalte informatii cerute prin formularul Comenzii (daca este cazul).

In continuare, Clientul trebuie sa finalizeze Comanda prin selectarea uneia dintre modalitatile de efectuare a platii Produsului/Produselor astfel comandat/e. O data adaugat in cosul de cumparaturi, un Produs este rezervat pentru achizitie in masura in care exista stoc efectiv disponibil pentru acesta – conform celor precizate in mai sus.

Inainte de a finaliza Comanda, Clientul trebuie sa citeasca cu atentie acesti Termeni si Conditii, astfel incat sa isi dea acordul ca accepta acesti Termeni si Conditii in deplina cunostinta a prevederilor prezente si a drepturilor si obligatiilor partilor conform acestor Termeni si Conditii.

Atentie: Adaugarea de catre Client a oricarui Produs in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii prin selectarea conform celor mai sus descrise a modalitatii de plata aferente respectivului Produs, sau neacceptarea Termenilor si Conditiilor, NU atrage dupa sine: (i) inregistrarea Comenzii, (ii) rezervarea automata a Produsului, si nici (iii) obligatia Vanzatorului de furnizare catre Client a Produsului in cauza.

Finalizarea Comenzii

Prin finalizarea Comenzii Clientul declara si garanteaza ca oricare si toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achizitionare a Produselor aferente respectivei Comenzi, sunt adevarate, corecte si complete la data plasarii Comenzii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Vanzatorul nu isi asuma in temeiul acestor Termeni si Conditii de Vanzare nicio raspundere pentru eventualele situatii cu impact negativ generate  de neconformitatea cu realitatea a datelor furnizate de Client (incluzand, dar fara a se limita la orice eventuale intarzieri in procesul de livrare a Produselor aferente Comenzii – ca urmare a furnizarii de catre Client Vanzatorului a unor date eronate cu privire la adresa de livrare).

Pentru executarea Comenzii, prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Clientul isi da acordul expres ca Vanzatorul sa transmita acceptarea Comenzii si/sau alte informatii legate de stadiul Comenzii la adresa de e-mail indicata de Client in Comanda.

Inainte de finalizarea comenzii este recomandabila parcurgerea inca o data a informatiilor/datelor introduse de Client in Comanda, pentru asigurarea corectitudinii acestora, dat fiind ca acceptarea Comenzii de catre Vanzator, conform art. 5.3 de mai jos, va duce la incheierea unei relatii contractuale intre Vanzator si Client cu privire la Produs (incorectitudinea datelor furnizate de Client poate duce la neonorarea Comenzii sau imposibilitatea livrarii Produselor).

Modificarea oricaror date introduse in procesul de comanda, pana la finalizarea Comenzii, se face prin accesarea butonului „Inapoi” din formularul de comanda. Totodata, Clientul poate fi atentionat asupra unor eventuale neconcordante in procesul de comanda, si va trebui sa intervina pentru corectare/completare in vederea finalizarii Comenzii.

Confirmarea de acceptare a Comenzii 

Ulterior inregistrarii si finalizarii Comenzii de catre Client, deci al plasarii Comenzii conform Termenilor si Conditiilor, Vanzatorul transmite Clientului confirmarea de acceptare a respectivei Comenzi; confirmarea se transmite in acest scop la adresa de e-mail mentionata de catre Client in formularul de comanda. Pentru evitarea oricarui dubiu, termenul de 1 (una) zi lucratoare incepe sa curga la ora 24 a zilei in care Clientul plaseaza Comanda si se calculeaza prin raportare la considerarea ca zile lucratoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

4. PRETURILE PRODUSELOR SI MODALITATILE DE PLATA

Preturile Produselor – Facturare

In privinta fiecarui Produs comandat, Clientul va fi obligat la plata pretului total evidentiat in Comanda aferenta Produsului, la momentul plasarii acesteia, dupa caz (ex. pret inclusiv TVA, taxa de transport, taxe postale, etc.).

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii, la momentul livrarii Produsului comandat.

Modificarea preturilor aferente Produselor

Vanzatorul isi rezerva in temeiul acestor Termeni si Conditii de Vanzare dreptul de a modifica/amenda periodic preturile prezentate pe Site. Pentru evitarea oricarui dubiu, pretul unitar aferent unui Produs este cel afisat pe Site (i.e. in dreptul respectivului Produs) in momentul transmiterii Comenzii catre Vanzator, neputand fi modificat dupa acest moment, cu exceptia cazului in care Clientul isi va da acordul expres in acest sens, cu confirmarea pe email a modificarilor astfel agreate de Vanzator si Client.

Plata Produselor (in sistem ramburs)

In cazul transmiterii de catre Client a unei Comenzi, plata pretului total aferent respectivei Comenzi se va efectuaeaza de catre Client direct catre curierul care ii livreaza Clientului Comanda. In cazul in care sumele datorate de Client conform Comenzii nu sunt achitate curierului de catre Client, Produsele aferente nu vor fi lasate Clientului, si Vanzatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru nicio consecinta asociata neexecutarii livrarii.

5. LIVRAREA PRODUSELOR

Arealul de livrare – Ambalarea Produselor

Vanzatorul se obliga sa asigure ambalarea in acord cu cerintele legii aplicabile a oricaror Produse comandate de Client in temeiul unei Comenzi acceptate conform Termenilor si Conditiilor, precum si transmiterea catre Client a documentelor insotitoare aferente respectivelor Produse.

Modalitati de livrare

Vanzatorul se obliga conform acestor Termeni si Conditii de Vanzare sa ii livreze Clientului Produsele comandate de acesta din urma in temeiul unei Comenzi acceptate de Vanzator, in sistem de curierat.

Costurile de livrare

Costurile de livrare prin curier a Produselor Comenzii transmise de catre Client Vanzatorului si acceptate de Vanzator sunt suportate de Client. Costurile de livrare sunt afisate atat pe Site (i.e. in momentul inregistrarii de catre Client a Comenzii) cat si in cuprinsul facturii transmise de Vanzator Clientului conform mentiunilor de mai sus (i.e. ca element distinct de pretul unitar al Produsului/Produselor comandat/e in temeiul Comenzii).

Intarzierile de livrare

In situatia in care Vanzatorul nu asigura livrarea Produsului in termenul de livrare asumat potrivit acestor Termeni si Conditii, Vanzatorul va rambursa integral Clientului sumele platite in vederea achizitionarii Produsului, in maxim 5 zile de la data la care termenul de livrare a fost depasit, daca partile nu agreeaza altfel (ex. Clientul este de acord cu un nou termen de livrare, sau solicita livrarea unui alt Produs).

Livrare partiala/ Neconformitatea cu Specificatiile Produselor sau cu mentiunile Comenzii

In cazul in care, dupa efectuarea livrarii, Clientul constata lipsa oricaror Produse aferente Comenzii sale, sau neconformitati cu privire la Specificatiile Produselor sau cu mentiunile Comenzii, Clientul va informa in mod corespunzator serviciul de asistenta clienti al Vanzatorului, prin e-mail la adresa [email protected] cu privire la aceasta neconcordanta intr-un termen de cel mult 2 (doua) zile calendaristice incepand cu data livrarii propriu-zise a Comenzii, evidentiata in documentul de livrare.Sub rezerva respectarii de catre Client a obligatiilor mai sus mentionate, Vanzatorul se angajeaza conform acestor Termeni si Conditii de Vanzare sa ii transmita Clientului Produsul/Produsele lipsa din Comanda in cel mai scurt timp posibil in acest sens, conform intelegerii partilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul lipsei indeplinirii cumulative a conditiilor mai sus precizate: (i) Vanzatorul va fi indreptatit in temeiul acestor Termeni si Conditii de Vanzare sa nu accepte nicio reclamatie din partea Clientului avand ca obiect eventuale deficiente de ordin cantitativ ale Produselor aferente unei Comenzi, iar (ii) raspunderea Vanzatorului derivand din/aflata in legatura cu livrarea catre Client a unei Comenzi necorespunzatoare din punct de vedere cantitativ nu va putea fi in nicio circumstanta antrenata.

6. GARANTIA PRODUSELOR

Toate Produsele beneficiaza de garantie pe o perioada de 1 an de zile de la data livrarii Produselor, in conditiile resepectarii instrutiunilor de utilizare ale Produselor, care insotesc Comanda.

Stocul de Produse

Ofertele si Produsele prezentate pe Site sunt disponibile in limita stocului efectiv existent la momentul plasarii Comenzii. Astfel, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a anula o Comanda in cazul in care Produsul comandat nu mai este in stoc in momentul confirmarii Comenzii. Vanzatorul va anunta telefonic Clientul despre o asemenea situatie, si va da Clientului posibilitatea sa aleaga un alt produs similar sau sa agreeze un termen de livrare mai lung care sa permita Vanzatorului sa efectueze produsul la comanda. Modificarile astfel operate vor fi confirmate prin e-mail cu Clientul, e-mailul de confirmare de catre Vanzator a modificarilor operate prin acordul comun al Clientului cu Vanzatorul fiind considerat momentul incheierii relatiei contractuale dintre parti.

In cazul in care mai multi Clienti plaseaza Comenzi simultane pentru acelasi Produs, acestea se vor onora in ordinea procesarii lor pe Site.

Mai precis, Clientul are acces – in cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site – la urmatoarele informatii punctuale, referitoare la disponibilitatea/existenta in stocul Vanzatorului a Produselor:

• Produsul este in stoc – Produsul se afla in stoc; Termen maxim de livrare: 7 zile lucratoare; pentru evitarea oricarui dubiu, termenul de 7 zile lucratoare incepe sa curga la ora 24 a zilei in care Clientul plaseaza Comanda si se calculeaza prin raportare la considerarea ca zile lucratoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

• Produsul nu mai este in stoc (Stoc epuizat) – Produsul nu se mai gaseste efectiv in stoc la Vanzator, insa poate fi produs de catre Vanzator la comanda, in cazul in care Clientul solicita acest lucru. In acest caz, Vanzatorul va transmite Clientului o confirmare de comanda pe email, cu indicarea noului termen de livrare (care poate varia in functie de numarul de comenzi preluate de catre Vanzator intr-o anumita perioada). Clientul este informat final prin e-mail cu privire la confirmarea acestor detalii ale Comenzii astfel plasate. Pentru evitarea oricarui dubiu, termenul de livrare incepe sa curga la ora 24 a zilei in care Clientul plaseaza Comanda si se calculeaza prin raportare la considerarea ca zile lucratoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Vanzatorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Vanzator, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Vanzatorilor asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Vanzatorului.

Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile acestui document.

Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

8. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Dreptul de proprietate asupra oricarui Produs comandat de Client in temeiul unei Comenzi se va transfera de la Vanzator Clientului la momentul livrarii Produsului si semnarii documentelor de livrare, strict sub rezerva platii integrale a sumei aferente respectivei Comenzi.

9. DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul persoana fizica care are calitatea de consumator potrivit legii are dreptul de a notifica Vanzatorul ca renunta la Produsele comandate si deja livrate de catre Vanzator acestuia in temeiul unei Comenzi: fara penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv, in termen de maxim 14 zile calendaristice incepand cu ziua receptionarii fizice a  Produselor de catre Client. Clientii care nu au calitatea de consumatori potrivit legii (inclusiv persoanele juridice) NU beneficiaza de prerogativa dreptului de retragere.

In cazul in care Clientul comanda printr-o singura comanda mai multe Produse care vor fi livrate separat, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intra in posesia fizica a fiecarui Produs.

In caz de exercitare a dreptului de retragere, Clientul va transmite declaratia sa de reununtare Vanzatorului prin e-mail la adresa [email protected]

Returnarea Produselor conform prevederilor acestui articol este acceptata de catre Vanzator numai daca sunt respectate urmatoarele conditii cumulative:

• Produsele sunt returnate Vanzatorului in termen de 14 zile de la data la care Clientul a transmis Vanzatorului comunicarea asupra deciziei/vointei sale de retragere din contractul la distanta, prin formularul de retragere/declaratia neechivoca dat(a) conform celor de mai sus. Termenul este respectat de Client daca Produsul/Produsele sunt trimise inapoi Vanzatorului inainte de expirarea celor 14 zile calendaristice anterior mentionate. Clientul are obligatia de a suporta costurile directe aferente returnarii Produsului/Produselor, cu precizarile de mai sus;

• Produsele sunt returnate Vanzatorului in aceeasi stare in care se gaseau la momentul livrarii acestora catre Client; aceasta verificare este efectuata in depozitul Vanzatorului la momentul receptiei returului;

• Produsele sunt returnate Vanzatorului in mod complet, incluzand oricare si toate accesoriile, consumabilele sau materialele aferente acestuia, neuzat, fara urme de murdarie sau zgarieturi etc.;

• Produsele sunt returnate Vanzatorului la  adresa Str. Labirint, Nr.104, Ap.4 .

In cazul indeplinirii conditiilor de mai sus, in termen de cel mult 14 zile calendaristice incepand cu data la care Vanzatorul este informat de decizia de retragere din contract prin formularul/declaratia neechivoca de retragere transmise de Client conform prevederilor acestui articol, fara intarziere nejustificata, Vanzatorul va returna Clientului toate sumele achitate de Client prin Comanda. Pentru comenzile platite de Client la livrare, returnarea banilor se va face prin transfer bancar in contul bancar comunicat de Client. Contul bancar trebuie sa fie in lei.

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a amana rambursarea sumelor platite de Client (cu precizarile privind retinerea costurilor directe de retur, daca este cazul) pana la data receptionarii Produsului/Produselor sau pana la momentul primirii din partea Clientului a unei dovezi care sa ateste expedierea Produsului/Produselor catre Vanzator, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

10. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea  acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Vanzator, acestia fiind opozabili Clientilor de la data afisarii pe Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

11. DISPOZITII FINALE

Adresa oficiala de web a ANPC. Prima pagina a Site-ului ii ofera Clientului posibilitatea a accesa in mod direct link-ul catre adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro).

Legea aplicabila. Acesti Termeni si Conditii de Vanzare sunt guvernati de si interpretati in conformitate cu legea romana.

Luare la cunostinta. Inainte de a valida Comanda sa, Clientul declara ca a luat la cunostinta intregul continut al acestor Termeni si Conditii de Vanzare si ca il accepta in totalitate, in mod neconditionat si fara rezerve.

Jurisdictie. Clientul si Vanzatorul vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice disputa ivita in temeiul acestor Termeni si Conditii de Vanzare. Orice astfel de disputa care nu poate fi solutionata pe cale amiabila de catre Client si Vanzator va fi inaintata spre solutionare instantelor judecatoresti competente potrivit legii.

Reclamatiile privind vanzarea Produselor trebuie semnalate in scris de catre Client, la adresele [email protected] sau prin posta pe adresa sediului societatii in maxim 15 zile de la aparitia motivului, iar Vanzatorul va raspunde la o reclamatie in maxim 14 de zile de la primirea acesteia.

Updating…
  • Niciun produs în coș.